Regulamin

Regulamin

Mamy nadzieję, że przestrzeganie poniższych punktów będzie służyć zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju naszych wczasowiczów.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 09:00 w dniu wyjazdu.
 2. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do uiszczenia pozostałej sumy za pobyt.
 3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu, koszty za niewykorzystany czas nie ulegają zwrotowi.
 4. Cisza nocna na terenie całego obiektu obowiązuje od 23:00 do 7:00
 5. Przebywanie Gości nie będących zameldowanymi w ośrodku Klif Wicie, możliwe jest do godz. 23:00 po wcześniejszym powiadomieniu właściciela.
 6. Goście korzystający z domków letniskowych Klif ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń będących na wyposażeniu domku oraz placu zabaw  powstałe z  winy Najemcy  lub z winy Gości  ich odwiedzających.
 7. Awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać właścicielowi ośrodka.
 8. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz użytkowania grilla na tarasie.
 9. Najemca przyjmuje do wiadomości, że teren ośrodka oraz parking są miejscami niestrzeżonymi. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, skradzione lub zaginione na terenie ośrodka, a także uszkodzenia lub straty rowerów, samochodu należących do wynajmującego i ich Gości.
 10. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi na terenie całego ośrodka w szczególności na placu zabaw.
 11. Przebywanie zwierząt na ośrodku Klif Wicie - małe zwierzątka za zgodą właściciela przy rezerwacji domku. Goście zobowiązani są  do pilnowania swojego pupila ( zakaz  samowolnego biegania  po ośrodku ) oraz sprzątania po nim.Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie krzywdy oraz uszkodzenia wyrządzone przez swoje zwierzątko.
 12. Przed wyjazdem Najemca powinien pozostawić domek w takim stanie w jakim go otrzymał. Odbiór domku następuje w dniu wyjazdu najpóźniej do godz.09:00
 13. Prosimy o zachowanie porządku i czystości na terenie całego ośrodka, aby zapewnić komfort innym wczasowiczom.
 14. Przebywanie na terenie ośrodka Klif Wicie równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Ustawa z dnia 29.08 1997r o usługach turystycznych, w dalszej kolejności Kodeks Cywilny.